İşte rüzgardaki son durum

Türkiye’deki rüzgar yatırımlarının son durumu hakkında her altı ayda bir hazırlanan istatistik raporu yayımlandı. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (TÜREB)açıkladığı rapora göre bu yılın ilk altı ayında 377 MW’lık yeni santral devreye alındı. Toplam kurulu güç 6.483 MW’a ulaştı.

 

7,5milyon hanenin elektriği rüzgardan karşılanıyor

Raporda geçen yıl 6.106 MW olan kurulu gücün 2017 yılında gerçekleştirilen 377 MW’lık santral ile 6.483 MW’a ulaştığı bildirildi.Türkiye 2016 yılında gerçekleştirdiği 1.387 MW’lık kurulu güç ile Avrupa’da rüzgar sektöründe ilk üç arasına girmişti ve Dünyada ise yedinci sırada yer almıştı. 2017 yılının ilk yarısında bu yükseliş hız kesti. Buna rağmen ilk altı ayda gerçekleşen rüzgaryatırımlarıyla 398 milyon dolar civarında enerji ithalatının önüne geçilmiş oldu.440.000 haneye daha rüzgar sayesinde elektrik ulaştırılmış oldu. Toplamda 7,5 milyon hanenin elektriği rüzgardan karşılanıyor.

 Polat Enerji ilk sırada

TÜREB raporunda işletmede olan proje sayısı 158 olarak görülüyor. Yatırımcılar arasında 565 MW ile Polat Enerji birinci sırada yer alırken, 437 MW ile Güriş, 422 MW ile Demirer Enerji, 371 MW ile Bilgin Enerji ve 359 MW ile Borusan EnBW onu izliyor.Yatırımcılar arasında Dost Enerji geçen yıl yaptığı 115 MW’lıkkurulu gücünü en fazla arttıran isim oldu. 2017 Haziran sonu itibariyle kurulu gücünü 184 MW’açıkardı.

 Karadeniz’de ve Güneydoğu’da rüzgar yatırımları hayata geçmeye başladı

İşletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu güç bakımından % 39.88’i Ege bölgesinde, % 34.57’si Marmara’da, % 13.71’i Akdeniz’de ve %8.30’u İç Anadolu Bölgesinde bulunuyor. Karadeniz’de % 2.85’MW’lık bir yatırımın hayata geçtiğini ve Güneydoğu Anadolu yatırımlarının henüz % 0.69 MW düzeyinde olduğunu öğreniyoruz. Şimdilik Doğu Anadolu Bölgesinde işletmede bir santral bulunmuyor.

 Toplam kurulu gücün % 20’si İzmir’de

İşletmede olan santrallerde İllere göre sıralamaya baktığımızda,1.333 MW ile İzmir ilk sırada yer alıyor. Balıkesir 1069 MW, Manisa 650 MW, Hatay 364 MW ve Çanakkale316 MW ile en fazla rüzgar santralinin bulunduğu iller arasında.Rüzgar Kurulu gücünün % 60’a yakın kısmı bu beş il içinde bulunuyor.

 İşletmedeki RES’lerin % 63’ü 2007 öncesi başvurularına ait

Rapordaki bölümlerden biri de başvuru tarihlerine göre İşletmedeki RES’ler. İşletmedeki RES’lerin 4.097MW’ı 2007 yılı öncesindeki başvurulara ait. 1 Kasım 2007 tarihinde alınan 5500 MW’lık başvurulardan sadece 1.718 MW’ının işletmeye geçebildiği, 668MW’lık kısmının da ilave kapasite artışından oluştuğu belirtiliyor.

 En fazla inşa halinde RES Konya’da

İnşası devam eden RES’lerden 53 MW’ı 2017 ilk altı ay içinde işletmeye geçince inşaa halinde RES’ler2017 yılının ortasında 808MW’a kadar geriledi. 32 proje içinde en büyük pay 155 MW ile Sancak Grupa ait. 93 MW ile Eksim Holding ikinci, 73 MW ile Borusan EnBW üçüncü sırada, Ağaoğlu Enerji 68 MW ile dördüncü sırada yer alıyor. İnşaa halindeki projelerin % 28’i İç Anadolu bölgesinde bulunuyor. İnşası devam eden RES’lerden 178 MW’ıKonya’da. Onu Muğla, Kahramanmaraş,Sivas ve Gaziantep izliyor.

 

      yüzdeler
2006 51    
2007 146,3 95,3 186,86
2008 363,7 217,4 148,60
2009 791,6 427,9 117,65
2010 1.329,15 537,55 67,91
2011 1.805,85 476,7 35,87
2012 2.312,15 506,3 28,04
2013 2.958,45 646,3 27,95
2014 3.762,10 803,65 27,16
2015 4.718,30 956,20 25,42
2016 6.106,05 1.387,75 29,41
2017* 6.483,90 377,85 6,19

 

 


(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-6876172-15', 'auto'); ga('send', 'pageview');