PLATFORMLARDA EMNİYETLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Personel Yükseltici Platformların emniyetli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili makale serimizde son olarak platform operatörlerinin kullanım öncesinde mutlaka yapması gereken kontrollere değinmiştik. Bu yazımızda platformların kullanımına geçeceğiz ve emniyetli çalışma yöntemlerini belirtmeye çalışacağız.

 1. Platformun Sürülmesi

Personel Yükseltici Platformların emniyetli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili makale serimizde son olarak platform operatörlerinin kullanım öncesinde mutlaka yapması gereken kontrollere değinmiştik. Bu yazımızda platformların kullanımına geçeceğiz ve emniyetli çalışma yöntemlerini belirtmeye çalışacağız.

 

 1. Platformun Sürülmesi

Bir platform ile sürüş hareketine başlamadan önce mutlaka şu kontroller yapılmalıdır:

 • Mevcutsa denge kolları ya da denge ayakları tamamen geri çekilmiş olmalı
 • Hareket güzergahında rampalar, hendekler, delikler veya başka tehlikeli durumlar olmamalı
 • Güzergahta baş üstü kablolar, bina çıkıntıları veya diğer baş üstü tehlikeler bulunmamalı
 • Hareket alanında yer seviyesinde bulunan herkes uyarılmalı
 • Makine üzerinde emniyetsiz bir şekilde ya da yerinden çıkmış halde bir şey olmamalı; hortumlar, kablolar, teller, vb. makineden dışarıya sarkmamalı

Düz olmayan bir yüzeyin sebep olduğu sarsıntılar platforma erişene kadar daha da artar ve denge bozukluğuna sebebiyet verir. Bu nedenle güzergah kontrolü oldukça önem arz etmektedir. Bir rampa ya da bayırda makineyi kullanırken, makinenin çok fazla hızlanıp kontrolden çıkmasını önlemek için düzenli olarak fren uygulamak gerekir. Makine ile kapı geçişlerine yakın yerlerde sürüş yapılıyorsa hız azaltılmalı ve korna ile uyarı verilmelidir.

 1. Platformun Konumlandırılması

Diğer araçlar ve yayalar tarafından kullanılan bir alanda çalışırken, operatörün ve diğer insanların güvenliği için tüm çalışma alanının etrafı koniler, uyarı notları, yanıp sönen işaret ışıkları, vb. ile çevrilmelidir. Her ne koşulda olursa olsun platformun hiçbir parçasının trafik hattına doğru uzamasına veya dönmesine izin verilmemelidir. Geçici bariyerler, koniler, trafik ışıkları veya işaretleri kullanılarak trafikte değişiklik yapılması gerekiyorsa yasal izinler alınmalıdır.

 1. Denge Ayaklarının / Kollarının Kullanılması

Bazı platform tiplerinde denge ayakları veya denge kolları bulunmaktadır. Bunlar, üretici tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır. Bir platformu kaldırmadan önce makinenin üreticisinin belirttiği sınırlar içerisinde seviyelenmiş ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmiş olduğundan emin olunmalıdır. Denge ayaklarının zemine gömülmesini veya destek yüzeyine zarar vermesini önlemek amacıyla altlarındaki yükü dağıtmak için uygun dağıtıcı plakaların kullanılması önemlidir. Çalışmaya başlamadan önce ve düzenli olarak bundan sonra her denge ayağının ve dağıtıcı plakaların tam olarak zemine temas ettiği kontrol edilmelidir.

 1. Platformun Diğer Araçlarla Birlikte Kullanılması

Platform, herhangi bir vinç ya da başka bir araç ile birlikte kullanılacaksa, yapılacak iş doğru bir şekilde planlanmalı ve çalışan herkesin açıkça anlayabileceği güvenli bir çalışma sistemi geliştirilmelidir. Herkesin önceden görülebilen acil durumlarda nasıl davranacağını bilmesi gerekir. Operatörlerin birbirleriyle açıkça haberleşebilmeleri için ortam sağlanmalıdır.

 1. Zemin Koşulları

Çalışma esnasında operatörlerin platformda bulunan denge seviye göstergelerini kullanmaları ve verilebilecek olan uyarılara dikkat etmeleri gerekir. Seviye göstergesi çalışma sınırlarının aşıldığını gösterirse, operatör platformu indirmeli ve yeniden düz konuma getirmelidir. Denge ayaklarının herhangi bir sebepten ötürü yere batacağından şüphe edilirse, makinenin dengesi nizami bir şekilde kontrol edilmeli ve denge ayakları ve dağıtıcı plakalar yeniden ayarlanmalıdır.

Zemin dayanıklılığının değerlendirilmesi, görsel kontrol yapmaktan tam bir jeoteknik araştırmaya kadar değişebilir. Platformlar için denge ayaklarının zemine uyguladığı basınç, mobil vinçler gibi makinelere göre daha az olduğundan görsel kontrol genelde yeterlidir. Fakat daha sonraki uzman tavsiyesi ve değerlendirme ihtiyacında, değerlendirmenin yeteri kadar bilgi ve tecrübeye sahip olan bir kişi tarafından yapılması önemlidir.

 

 

 1. Emniyetli Çalışma Yükü (EÇY)

Emniyetli Çalışma Yükü (EÇY), platformun güvenli olarak taşıyabileceği maksimum yüktür. Bu yüke, taşınan insanların, malzemelerin ve ekipmanların ağırlıkları dahildir. Emniyetli Çalışma Yükü üzerinde aşırı yükleme yapmak oldukça tehlikelidir. Bu durum sadece makinenin devrilmesine değil, hasar görmesine de sebep olabilir.

Bir platformun Emniyetli Çalışma Yükü daima makine üzerinde iyi görülebilen bir yerde etiketlenmeli, kilogram ve taşınabilecek maksimum insan sayısını belirten şekilde gösterilmelidir. Bazı üreticilerin belirli makineleri için değişken Emniyetli Çalışma Yüküne izin verdiklerine dikkat edilmelidir. Her zaman üreticinin yük diyagramına ve el kitabına bakılmalıdır.

Yükün platformda eşit olarak dağıtılmaması ve düşen nesnelerin veya sökülen parçaların sebep olabileceği ani darbeler makinenin dengesini bozabilir.

 1. Hava Koşulları

Rüzgar : Sadece iç mekanda kullanılabilenler haricindeki tüm platformlar makine üzerinde etiketle belirtilmesi gereken maksimum rüzgar hızına sahiptir. Platformun bu maksimum hızın üzerindeki bir rüzgarda kullanılması dengeyi bozabilir. Rüzgar hızı güvenli bir Anemometre cihazı ile maksimum çalışma yüksekliğinde ölçülür.

Yağmur : Çamurlu zeminler, su birikintileri ve lastik tutuşunu azaltan kaygan yüzeyler.

Buz : Makine parçalarının donması, gizli tehlikeler, operatörün becerisine ve zemine etki, makinede denge kaybı.

Kar : Kaygan yüzeyler, gizli tehlikeler, yol görüşünün azalması, operatörün becerisini etkileyecek soğuk (üşütme etkisi).

Güneş : Asfalt erimesi, güneş yanması, göz kamaşması.

Yıldırım : Yıldırım düşmesi tehlikesi varsa platform kesinlikle kullanılmamalıdır.

 1. Elektriksel Tehlikeler

Çoğu elektrik hatları yalıtılmış değildir ve yüksek voltajda elektrik taşırlar. Özellikle makinelerde kullanılan cıvata ve pim bağlantı noktalarında gevşemeler ya da eksiklikler görülebilir. Yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu tehlikelerden kaçınma ile ilgili talimatlar İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı’ndan alınabilir. Bazı çalışma alanları için özel kurallar belirlenmiş olabilir.

 1. Kişisel Koruyu Ekipman/Donanım (KKE / KKD)

Her zaman uygun KKD kullanılmalıdır. Bunlara; çelik uçlu ayakkabılar, baret, emniyet kemeri, reflektörlü yelek, kalın kıyafetler, vb. dahil olabilir. Uygun ekipmanlar risk değerlendirmesi ile tespit edilir.

Risk değerlendirmesinde, yapılacak işte göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler mevcut olabileceğinden, işveren aşağıda belirtilen, kapsamlı olmalarına karşın zahmetli olmayan genel faktörleri dikkate almalıdır:

 • Operatörlere emniyet kemeri ve halat kullanımı ile ilgili eğitim verildi mi?
 • Yapılacak iş için en uygun olan platform hangisidir?
 • Seçilen platform üzerinde tanımlanmış halat bağlama noktaları var mı?
 • Ne tür bir iş yapılacak?
 • Platform üreticisinin önerisi nedir?
 • Bir kurtarma planınız var mı?     

 

Yükselmek, ileriye gitmektir.

 

 


(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-6876172-15', 'auto'); ga('send', 'pageview');