Periyodik muayenelerde kalibrasyonun önemi

Kalibrasyon kaldırma ve taşıma ekipmanlarının periyodik kontrollerinde çok önemli bir rol oynar.Periyodik kontrollerde,operatör,formen ve şirketlerin iş güvenliği uzmanlarının periyodik kontrole gelen kişilere kalibrasyon testlerini sorması ve yaptırması gerektirmektedir. Bu konuda dikkatli olunması gerekir.Bu testleri yapmayan gözetim firmalarının uyarılması gerekir.  Özelikle kullanıcı hatasından kaynaklanan bomlardaki kaynak yerlerinin yıpranmasını, kontrole gelen periyodik muayene firmaları bazen atlayabilirler. Çünkü boya altındaki kaynak yeri eğer çok fazla yıpranmış ise muhakkak kalibrasyon testinden geçmesi gerekir. Ülkemizde bu test çok az yapılmaktadır.Makina çalışırken bom kırılması ve yükün aşağıya düşmesi ölümlü kazalara yol açar.

 

Kalibrasyon,belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir   ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin   doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline   getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir. Periyodik muayenede kalibrasyongörünmeyenaktördür. Belirli testler sonucu oluşturulançalışabilir veya çalışamaz raporu kalibrasyonuyapılmış ölçüm cihazları sayesinde doğrulukkazanır. TURK-AK tarafından akredite muayene kuruluşlarındaölçüm cihazlarının her yılkalibrasyonşartınınolması da kalibrasyonun ne denli önemliolduğunugösterir.

Periyodik muayene test argümanlarının bir kısmı; kumpas, dinamometre, metre ve barometre muayenelerde hayati öneme sahiptir.  Yanlışölçülen bir halat çapı, standartlarındışınaçıkacakşekildeincelmişse kazaya sebebiyet verme ihtimali çokyüksektir. Ayni şekildekalibrasyonuyapılmamış bir dinamometre ile yanlışölçülecek bir test ağırlığı ile doğru bir statik ve dinamik test yapılamaz ve verilebilecek olası bir çalışabilir raporu şaibeli olur. Sonuçlarıçokbüyük maddi ve manevi zararlara neden olabilir.

Kalibrasyon kuruluşları da muayene kuruluşları gibi TURK-AK akreditasyonuna sahip olmalıdır. Bunlar kuruluşlara ek maliyetler getirir fakat tüm bu önlemler, çalışmalar is sağlığı ve güvenliğiiçindir.


(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-6876172-15', 'auto'); ga('send', 'pageview');