Bu haber kez okundu.

SEKTÖRÜN ÇATI KURULUŞUYUZ, ÜRETEN TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ

1 KONU 1 KONUK KÖŞESİ

Aynı zamanda sanayi genel müdür yardımcılığı da yapmış, donanımlı, sağlam, fizibl düşünebilen, sanayi-istihdam-eğitim gibi konulara son derece hakım bir isim Zühtü Bakır... Net Medya olarak böyle kişileri sadece sektörümüz adına değil, ülkemiz adına da bir şans olarak değerlendiriyoruz. MAKFED (Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu) Genel Sekreteri Zühtü Bakır, MAKFED’in sektörde ‘iletişim köprüsü’ işleviyle hareket ettiğinin özenle altını çiziyor.

Antalya İş ve İş Makinaları Fuarı’nda MAKFED (Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu) Genel Sekreteri Zühtü Bakır ile sanayimiz, ihracat, MAKFED’in çalışmaları, ara eleman sorunu ve eğitim konularını kapsayan geniş bir alanda sektörü mercek altına aldık.

SEKTÖRÜN ÇATI KURULUŞU, ARA YÜZÜYÜZ

MAKFED’i okuyucularımıza tanıtır mısınız?

MAKFED, Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun kısa adıdır. Federasyonumuz, 1900 kadar makine sanayinde iştigal eden firmanın üst çatı kuruluşudur. 2014 yılında kuruldu. Merkezimiz Ankara’dır. Misyonumuz, tüm makine sektöründe birlik oluşturmak ve birlikte hareket etmeyi sağlamak. Karar alıcı mekanizmalara doğru bilgileri sunmak ve doğru kararların alınmasını sağlamak. Sektörün ortak rekabet günün artırılmasına yönelik ortak çalışmaları yürütmek. Sektörle, derneklerimizle, kamu kurumları arasında bir ara yüz ve iletişim köprüsü görevimiz mevcut.

BU ÇOKLU YAPIYA BİR ÇATI GEREKTİĞİ İÇİN MAKFED OLUŞTU

Makine sektörü çok geniş. Toplamda kaç segment var?

Makine sektörü çok geniş bir alanı kapsıyor. 22 segmentte biz ürünleri sınıflandırıyoruz, uluslararası alanda da böyle bir sınıflandırma var. Gıda makinalarından tarım makinalarına, metal işleme makinalarına, iş ve inşaat makinalarına pompalar, kazanlar, endüstriyel fırınlar, tekstil makinaları gibi çok sayıda segment var. Her bir alanda da ihtiyaçtan dolayı farklı dernekler ortaya çıkmış durumda. Bunların hepsinin tarihsel bir süreci var. Dolayısıyla bu çoklu yapıya bir üst çatı gerektiği için MAKFED oluştu. Bu, sadece ülkemizde değil Avrupa’da da böyledir. Özellikle Almanya’da bu durum çok gelişmiş durumda.

Devlet de sektörle ilgili bir çalışma yapacaksa sizinle iletişime geçiyor değil mi?

Devlet de sektörle ilgili bir çalışma yapacaksa o anlamda bizimle iletişime geçer ve sektörü temsilen gerekli katkıyı sağlarız. MAKFED olarak Avrupa Makina Konfederasyonu olan ORGALIME’in üyesiyiz. Derneklerimiz de Avrupa’daki muadil Federasyonların üyesidir. MAKFED kurgusu bu bakımdan AB ülkeleri ile benzerlik arz ediyor.

BÜYÜK İŞLETMELERİN DAHA DA BÜYÜTÜLMESİ, KOBİ’LERİN GELİŞTİRİLMESİ ŞART

MAKFED’de toplamda kaç firma var?

MAKFED’de 1900 firma var. TÜİK’e göre 13 bin 271 makine imalatçısı firma var. Sanayi sicil kayıtlarına göre ise 9 bin 139 firma mevcut. Bu firmaların 108 tanesi büyük işletme, 690’ı orta boy işletme yaklaşık 3 bin küçük işletme, 5 bin kadar işletme de mikro işletme. KOBİ yoğun bir sektörüz. Bizde çok fazla girişim var. Bunu geliştirmek lazım. İhracatımızın yüzde 40’ını büyük işletmeler yani 108 firma yapıyor. Makina sektöründe büyük firmaları daha da büyütmek çok önemli. Dünyada marka olan Tipobet makinalarımız var. Bunları dünyadaki dev markalara nasıl yaklaştırırız bunu kurgulamak ve sorgulamak lazım. Bunun yanı sıra belirli spesifik alana hizmet veren özel makine imalatı önemli bir konudur. Bu firmaların mühendislik yönleri çok gelişmiş düzeydedir. Bununla birlikte KOBİ’ler de çok önemli olup bunların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor. Büyük İşletmeleri nasıl büyütürüz? KOBİ yoğunluklu bu alanı nasıl dünyaya daha entegre edebiliriz? bu iki temel soruyu MAKFED olarak politikamız kabul ediyoruz.

VERİMLİLİK KONUSUNDA TÜRKİYE İYİ DEĞİL

İmalat olarak MAKFED ne yapıyor?

Her bir segmentte bir ihtisas derneğimiz var. Bu derneklerimiz kendi alanlarında tam yetkili ve yetkindirler. Bu bakımdan derneklerimiz üyeleriyle koordineli bir şekilde çalışıyor. Biz de derneklerimizi koordine ederek, iletişimde oldukları ilgili bakanlıklar ve kamunun diğer paydaşları ile her türlü iletişim köprüsünü kurarak gerekli bilgi, belge ve dokümanı sağlamaya çalışıyoruz. KOSGEB desteklerinden sektörün etkin bir şekilde yararlanmasını takip ediyoruz. Makina sektöründeki gelişmeleri sektörümüze sunuyoruz. Öte yandan verimlilik konusunda maalesef Türkiye çok iyi değil. Sektörde verimliliği nasıl arttırırız bu konu öncelik verdiğimiz alanlar arasında.

ENDÜSTRİ 4.0’I FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ

Endüstri 4.0 hakkındaki düşüncelerinizi aktarır mısınız

Endüstri 4.0, buhardan bilgisayara teknolojideki gelişmelerle zamanla günümüze evrildi. Dijitalleşme denilince aklımıza iletişim geliyor. Lojistikten bankacılığa kadar birçok husus artık elektronik alana kaydı. Makinaların birbiri ile konuşması dediğimiz imalattaki yansımasına ise kısaca Endüstri 4.0 diyoruz. Bunu sadece üretim aşamasında değil, finanstan pazarlamaya kadar her türlü alana dahil etmek lazım. Bunun için teknolojiye, yeni bir keşife ihtiyaç yok. Bu zaten var. Verimlilik de Endüstri 4.0 ile artırılacaktır. Bunu bir moda kavram olarak görmemek lazım; firmaların kendilerini çok iyi analiz edip nerede, neye ne kadar ihtiyaçları olduğunu belirlemeleri gerekiyor. Endüstri 4.0’a entegre olan bana göre kazanacak, ayakta kalacak; bunu kullanamayan ise yok olacaktır. Bu çerçevede herkesin kendi reçetesini kendisinin hazırlaması önem arz ediyor.

ARA ELEMAN SANAYİNİN MAKRO SORUNLARINDAN BİRİ

Ara eleman sorununa MAKFED olarak nasıl yaklaşıyorsunuz?

Bu konu, Türkiye’nin sanayideki makro sorunlarından biri. Devletin son dönem eğitim politikasını bu anlamda önemli buluyoruz. Bugün birçok OSB’de mesleki eğitim kurumları görüyoruz. Devlet ve OSB’ler arasındaki iş ve güç birliği ile sanayi-eğitim alanındaki çalışmalar elbette ki bizlere kazandıracaktır. Bununla birlikte mesleki eğitim sisteminin makro olarak tekrardan gözden geçirilmesinin yerinde olacağını düşünüyorum. Çalışanların sanayiye ilgisi azalıyor. Sanayide çalışmak eskisi kadar tercih edilmiyor. Bir fabrikada bir meslek öğrenmek bir emeği gerektiriyor. Dijitalleşmeyi kurgularken bundan sonra sanayide daha sofistike ve teknik-teknolojik makinalar kullanılacak olmasının gençlerin ilgisini arttıracağı düşüncesindeyim.  

MAKFED, TÜRKİYE İÇİN MAKSİMUM ENERJİYLE ÇALIŞIYOR

Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun amacı, Türk Makina İmalatı Sektörünün, diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, Makina sanayii ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında, sektörün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak, sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla dayanışma ve işbirliğine açık bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayışı içinde bünyesinde toplayarak: Üye dernekler ve mensupları arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmek, Kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini göz önünde bulundurarak, üye dernekler ve bunlara üye meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak, Mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmektir. Federasyonun temel ilkesi, üye dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır.

Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun vizyonu “toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden Makina İmalat Sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir tepe organizasyon olmak”tır.

Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun misyonu “ulusal sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için Makina İmalat Sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak"tır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol