Bu haber kez okundu.

İSG EĞİTİMLERİ

Abbas Musa Gökburun

İSG EĞİTİMLERİ

Bireyin yaşadığı toplumda; yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler topluluğudur. Bir eğitimcimiz de eğitimi, “Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir” biçiminde açıklıyor.

            İş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitim eksikliğinin bilançosu olarak 2016 yılında 1970 ölümlü iş kazası oraya çıkmıştır. Eğitimli personelin güvensiz harekette bulunması düşük bir ihtimaldir. Eğitimli personel yüksek risk gördüğü anda işi güvenli hale getirmeden çalışmaya devam etmez. Güvenli hale getiremiyorsa işten kaçınma hakkını kullanır. 2016 yılının kaza istatistiklerine baktığımız zaman aynı sonuçları görüyoruz. İş yoğunluğu, ekipman eksikliği, uygunsuz çalışma ortamı gibi kazanın ana nedeni olsa da iş kazalarının temelinde eğitimsizlik yatar. Sadece çalışanın eğitim almasına odaklanmamak gerek; aynı zamanda işverenlerin de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması gerekmektedir. İşin yapım esnasında çalışanın eğitimi göz önünde bulundurulurken işin planlanması ve denetlenmesi esnasında, işverenin eğitimi daha büyük bir önem taşımaktadır. Eğitiminin başaralı olabilmesi için kalitatif ve kantitatif incelemeler yapmak gerekir. Öncelikle çalışanın hangi konularda eğitim alması gerektiği saptanmalıdır. Yönetmeliğin zorunlu kıldığı eğitimler dışında hangi eğitimlere ihtiyaç duyduğu ölçülebilir bir biçimde ortaya konması gerekmektedir. Bunu yönetmelik gereği yapmalı ve kayıt altına alalıyız. Nitekim farklı iş kolları ve farklı deneyim kitlesine sahip işyerlerinde bunun önemi daha çok ortaya çıkmaktadır.

Öğrenmek pahalıdır, ama
bilmemek çok daha pahalı.
H.Clausen

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verirken ilk olarak tüm eğitim öğelerini göz önünde bulundurmalı ve çalışanın algısının açık olduğu konulardan ilerleme sağlanmalıdır. Çünkü ne anlatılırsa anlatılsın öğrenin ilgi konusu olmadıkça eğitim verimliliği istenilen seviyede olmaz. Eğitimcinin eğitimi alan kitle ile fikir teması önemlidir. Eğitimci ile öğrenen eğitim konusunda aynı konu üzerinde ortak paydalara sahip olması önemlidir. Eğitimin yapıldığı çevre v eğitim yöntemi öğrenen pozisyonunda ki kişilerin dikkatini dağıtmayacak ve kendisini rahat hissedebilecek yerde olmalıdır. Eğitim öğeleri; Öğrenen, öğreten, konu, çevre, yöntem, araç-gereç.

İyi bir eğitim yönteminin özellikleri;

 Amaçları gerçekleştirici olmalı

Grup ve birey psikolojisini teşvik etmeli

 Monoton olmamalı

Eğitilenlerin kendi yaşantılarını planlamalarına imkân vermeli

 Öğrenmeyi kolaylaştırmalı

Hem eğitimci hem de eğitilen için yorucu olmamalı

Eğitimcinin kişisel buluşları ile zenginleştirilebilmeli

 Etkin şekilde katılımı sağlayıcı olmalıdır.

İnsan hakları evrensel beyannamesine göre herkes eğitim hakkına sahiptir. Anayasamızda da eğitim hakkının engellenemeyeceği yazılıdır.  Toplumda yazılı olmayan kurallarda vardır. Eğitim hakkı yazılı olmasa da toplumun kendi ihtiyaç hiyerarşisinden dolayı desteklenmesi kuvvetle muhtemeldir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği işverenler çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamak zorundadır. Üç yılda bir defa az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, İki yılda bir defa tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, Yılda bir defa çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tamamlanması zorunludur.

Yetişkin eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin muhatapları genelde yetişkinlerden oluşur. Bu yüzden Eğitim içeriğinin eğitim alacak kişilerin yaşlarına göre de değerlendirme yaparak sağlanmalıdır. Yetişkin olarak tabir edilen kişi; öncelikle kendinden, genellikle toplumdaki diğer fertlerden de sorumlu olan, beraberinde toplumda fonksiyonel olarak üretici bir yeri olan bireydir. (Verner1964). Öğrenci rolünü üstlenen yetişkinler, aynı roldeki çocuklardan, yetişkinliklerinin getirdiği bazı karakteristik özelliklerinden dolayı ayrılırlar. Kontrolü ele almak isterler. Dolayısıyla içeriğin akış şemasını da kendileri belirlemek isterler. Birikmiş hayat tecrübeleri ve önceden edindikleri bilgiler vardır. Hedefe yönelmiştirler. Bir eğitime katıldıklarında, hangi amaçla orda olduklarını bilmek isterler. Güdülenme süreçleri içseldir ve bireysel fayda merkezlidir. Yetişkin için zaman son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
Iş GüvenliğiIş Kazası

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol