Bu haber kez okundu.

SEKTÖRÜMÜZDE OPERATÖR SIKINTISI VAR 

Mustafa ÇETİN

     Başkan

 Anayasamız gereği ülkemizde eğitim ve öğretim ve belge verme işi Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiştir.    Karayolları Trafik Kanunun 42. maddesi gereği İş Makinesi kullananların Operatörlük belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca yetkilendirilen kurumlar tarafından verilmektedir.Yine yasa gereği Operatörlük belgeleri ile ilgili usul ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemektedir. 15 Eylül 2008 tarihinde Milli Eğitim Bankalığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan İş Makineleri Yönergesine göre İş Makineleri Kursları Bağımsız Kurs haline gelmiş olup kurslara çeşitli standartlar getirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz sektörden gelen talepler doğrultusunda Yönergeyi güncellemektedir.2018 Mayıs ayında tekrar yönergede değişiklik yaparak yönergeyi güncel hale getirmiştir.

TALİM TERBİYE KURULU

Milli Eğitim Bakanlığı’nca veya yetkilendirdiği kurumlarca verilen belgelerin programlarının Talim Terbiye Kurulu’nca onaylanan programlar olması gerekmekte olup İş Makineleri ve Operatörlük Kursları Derneğimiz sektörden gelen talepler doğrultusunda Programları çeşitlendirerek Sektörün belgeli ve kalifiye elaman ihtiyacının karşılanması için çaba sarf etmektedir. Yasa gereği Milli Eğitim Banklığı’nca eğitim ve eğitimin sonunda verilen belgelerin geçerli olması gerekmekte olmasına rağmen Maalesef bazı kurum ve kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen belgeler Yetersiz olduğu o kurumlardan belge alınsa bile tekrar belge almaları gerektiği konusunda sektöre bilgi vermekte idiler. Konunun Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi sonucu Genel Müdürlümüz gerekli tedbirleri almış olup 5580 sayılı Kanunda yapılan değişikle bu durumu ortadan kaldırmışlardır. Kanunun çıkmasını sağlayan Genel Müdürümüz Sayın Kemal Şamlıoğlu bey ve Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanımız Sayın Ercan Alpay bey ve ekibine sonuz şükranlarımızı sunuyoruz. Genel Müdürümüz Kanunun Meclise sunulması ve yasalaşması aşamasında konunun tüm aşamalarında takipçisi olmuştur.

KALİFİYE-BELGELİ ELEMAN EKSİKLİĞİ VAR

5580 sayılı kanuna eklenen bu madde

“MADDE 6 – Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülür

 (Ek fıkra: 9/5/2018-7141/12 md.) Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin işyerlerinde çalışabilir ve işyeri açabilirler. Bu durumda olan kişiler için başkaca bir meslek belgesi aranmaz.”şeklinde düzenlenmiştir. Ülkemizdeki son dönemlerdeki inşaat sektörü ve sanayideki gelişmeleri de dikkate alacak olursak sektörde kalifiye ve belgeli elaman eksiği bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün desteği ile Dernek olarak sektördeki ihtiyaçlara göre Programlar yazarak Talim Terbiye Kurulunda onaylatmaktayız. Bu programları uygulamak isteyen kurumlarımız Bakanlığımızdan yetki alarak belgelendirme yapmaktadırlar. Ülkemizin sanayisinin ve inşaat sektörünün gelişmesine Milli Eğitim bakanlığımızın desteği ile gerekli katkıyı vermekteyiz ve vermeye devam edeceğiz.

ÖZELLİKLE TAŞIMA KALDIRMA MAKİNELERİNDE GÖRÜLÜYOR

Özellikle Taşıma Kaldırma makineleri ile maalesef rast gele kurumlarca belge verildiği görülmektedir oysa bu belgelerin kanunen geçerli olması ve firmalarımızın mağdur olmaması için belgelerin Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlıkça yetkilendirilen kurumlardan alınması gerekmektedir. Kaldırma ve Yükleme makineleri ile ilgili Mobil vinç,Personel ve Yük Yükleyici makinesi(Manlift-Maslı Platform)Raylı sistem Köprülü vinçler,Liman Vinçleri,İstif Makineleri olmak üzere programlar uygulanmaktadır.Özellikle Lojistik sektöründe kullanılan Elektrikli Trans paletleri kullanan personellerin belgelendirilmeleri ile ilgili gelen yoğun istek üzerine Elektrikli Trans paletler için yeni program yayınlanmıştır. Yine ağır Nakliye araçları kullananların belgelendirilmesi ile ilgili gelen talepler doğrulusunda Kendinden Tahrikli ve Çekici Tahrikli Low-bed ler ile ilgili programlar Hareket Nakliyat ın katkıları ile çıkarılmış olup sektörün ihtiyacı olan belgelendirmeler yapılmaktadır. Özellikle Havacılık sektöründe kullanılan Yer Hizmetinde kullanılan Makineler ile ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün onayıyla 11 adet Programı onaylatarak sektör de çalışan personellerin belgelendirilmesine olanak sağlamış bulunmaktayız. Ancak havacılık sektörü Yer Hizmet Firmaları bu belgeleri kendileri vermekte olup bu belgelerin geçerli olduğunu söylemektedirler oysaki 4 Temmuz 2007 26507 – 2007/17 sayılı ile Başbakanlık ca çıkarılan ve Resmi gazetede yayınlanan Eğitim Öğretim de Koordinasyon adı altında yayınlanan genelgeye göre tüm belgelerin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. Genel müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu bu belgeleri E-devlet sisteminde gözükmesi için gerekli çalışmalar devam etmekte olup bu sayede sahte belgelerin de önüne geçilmiş olunacaktır.

İŞ MAKİNELERİ KURSLARI YÖNERGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

 Genel Müdürümüz Sayın Kemal Şamlıoğlu göreve geldiğinden bu tarafa sektördeki belgesiz çalışan personellerin belgelendirilmesi ve herhangi bir kaza anında yetersiz ve yetkisiz kurumlarca verilen belgelerden dolayı firmaların mağdur olmaması için İçişleri Bakanlığı- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurumu Başkanlığına, Türkiye Sigorta ve Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliğine, Makine Mühendisleri Odasına ve Betoncular Birliğine birer yıl ara ile 2 defa yazılar yazmış olup mağduriyetlerin oluşmaması için gerekli hassa yet gösterilmiştir. Genel Müdürlüğümüz özellikle ülkemizde eğitim almadan belge veren kurumları da dikkate alarak son çıkan yönergeye göre şartları yerine getiren firmalar ve İş Makinesi Kurslarımızın protokol yapmasını sağlayarak firmalarda eğitim ve eğitim sonunda sınav yapma imkânı getirerek firmaların zaman ve iş kaybı ortadan kaldırılmıştır. İş makineleri Kursları Yönergesinde yapılan değişiklik ile Ölçme Değerlendirme sisteminde de değişikliğe gidilmiş olup sınavlarda:

İş organizasyonu:8

İş güvenliği        :8

İş öncesi hazırlık:5

Meslek adabı     : 4 olmak üzere toplam 25 soru sorulmakta olup 70 ve üzeri alanlar bir sonraki aşamaya geçmektedirler.Makine kullanımına başlamadan önce makinenin özelliğine göre Genel Müdürlüğümüzce belirlenen 10 soru sorulmakta 10 sorunun 6 tanesini bilenler makine kullanımına geçebilmekte olup makine kullanımını da başarı ile bitirenlere İş Makinesi Kullanma belgesi(Operatörlük belgesi)verilmektedir. İş Makineleri Kursları Derneği olarak Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüzce uyum içinde çalışarak Eğitimin kalitesinin artması ve firmalarımız çalışanlarının belgelendirilmesi için ne gerekiyor ise yapmaktayız.4 yıl gibi kısa bir sürede çok yol aldığımız kanaatindeyiz. Ülkemiz maalesef iş kazaları olarak Avrupa ve Dünya da üst sıralarda bulunmak ta Ülke olarak bunu hak etmediğimizi düşünüyorum.  İşverenlerimizin personellerinin

belgelendirilmesi için çalışanlara gerekli izinleri vermesini özellikle rica ediyoruz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol