Bu haber kez okundu.

AKT'DEN SİGORTA VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU

Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği (AKT) tarafından gerçekleştirilen Sigorta ve İş Güvenliği Derneği Sempozyumu yoğun ilgi gördü. 27 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da yapılan etkinlikte 'İş Güvenliği, Riskler/Sorunlar ve Çözümleri - Sigorta / Risk/Sorunlar ve Çözümleri - İş Kazaları/ Hukuki Sorunlar ve Çözümleri' gibi başlıklar tartışılıp sunumlar gerçekleştirildi. Sempozyumun sonunda ise LIEBHERR LTM 1500  maket vinç hediye çekilişi yapıldı.

Sigorta ve İş Güvenliği Sempozyum'unda ilk sözü alan AKT Başkanı Ahmet Altunkumaçılış konuşmasında şunları söyledi: "Başta bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen Değerli konuşmacılarımıza, sempozyum ana sponsorumuz Corpus Sigorta’ya, Derneğimiz sigorta danışmanı Fidancılar Sigorta’ya, 2019 yılı derneğimizin ana sponsoru olan Liebherr’e, diğer sponsorlarımız Hidrokon’a ve Faymonville’e Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği adına teşekkür ederiz. Üye firmalarımız lojistik sektörünün en riskli ve standart dışı işlerini yapmaktadır. Yapılan işlerin temeli mühendislik çözümlerine dayanır. Sektörümüzün temsilcileri petrokimya, petrol gaz, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, inşaat-altyapı, liman ve tersaneler gibi endüstriyel tesislerin desteklenmesi veya kurulumunda çalışmaktadır. Bu da göstermektedir ki yaptığımız işte “0” hata ve “0” İş kazası  prensibi ile çalışmak en önemli misyonumuz olmalıdır. Ülke ekonomisinin güçlü olması sektörel birliktelik ve gelişmelere bağlıdır. Derneğimiz, ülkemizdeki tüm sektör temsilcilerinin tek bir çatı altında toplanabilmesi için diğer paydaş dernekler ile görüşmelere devam etmektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’nin yönetilmesinde de kilit nokta işbirliğidir. Organizasyon içindeki bireyler, departmanlar, gruplar arasında ve dışarıda müşteriler, tedarikçiler, yükleniciler arasında istişareler yapılmalıdır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği etkili yönetim sürekli eğitim ve iletişim ile sağlanabilir.  Olası risklerimizin firmalarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize verebileceği zararları minimize edebilmek için sigortası ve iş güvenliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Zira bir iş kazası sadece kazayı yaşayanı değil, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu bireyleri, firmada çalışan diğer kişileri, firmanın kendi finansal yapısını ve piyasa itibarını, yani sanılandan çok daha büyük bir kesimi maddi zarar ve manevi çöküntü altında bırakmaktadır. Bu riskleri Sigorta şirketi ile birlikte yönetmenin önemi artmaktadır.  Bu nedenden dolayı AKT olarak düzenlemiş olduğumuz bu sempozyumun amacı; sektörümüzün İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından bilgilendirme ve olası risklerimizin Sigortalanması konusundadır. Bu konuda Akademisyenler, Kamu Çalışanları ve Sigorta Şirketleri tarafından önemli konulara açıklık getirilecektir. Umuyorum ki sizlere maksimum fayda sağlayacaktır."

CORPUS Sigorta Genel Müdürü Sertem Demir'in yaptığı ve firmasının bilgilerinin paylaşıldığı sunumdan sonra söz alan Fidancılar Sigorta'dan Orhan Fidancı şunları dile getirdi: "10 yıl önce sektörün en büyük sorunlarından biri sigorta konusuydu. Sigorta şirketleri sektörün birkaç büyük firmalarının dışında sektörün geneline poliçe yapmıyorlardı yapanlarda hasar sonrası tazminatlarını alamıyorlardı. Biz işte tam bu sırada sektöre girdik, sektörle tanıştık. Neler yapabiliriz diye toplantılar yaparken ilk önce sektörü tanımamızın gerektiğini gördük; vinç işletmecileri ve operatörler ile çalışmaya başladık. Makinaları bom, radüs, göbek, bar, kanca halat  nedir?  Bunları öğrendik. Kayseri, Konya, Ankara, Bursa, Mersin, İzmir  ve İstanbul'da toplantılar yaptık . Sorunları dinledik, neler istediklerini  öğrendik. Bu çalışma tam 2 yıl sürdü. Yani sektörü tanımak 2 yılımızı almıştı.Bu çalışmanın sonrasında artık bizim bir yol haritamız var.

 • Sektörün ihtiyacı olan poliçeyi oluşturmak ve bu poliçeyi sigorta şirketlerine yaptırmak.
 • Bu poliçeyi  prim olarak alınabilir hale getirmek
 • Ve bu poliçenin devamlılığını sağlamak.

Sektörün ihtiyacı olan poliçeyi oluşturmuştuk. Fakat hala poliçeyi yaptırabileceğimiz bir sigorta şirketi bulamamıştık, gittiğimiz sigorta şirketleri sektöre girmek istemiyorlardı. Bir süre çok düşük teminatlar ile poliçeyi yapmaya başladık fakat hala istediğimiz noktaya gelemiyorduk. Bunun üzerine yurtdışına çıktık ve ihtiyacımızı % 80 karşılayan  poliçe yapmaya başladık fakat Euro bazında teminat veriliyor primler ise Euro bazında alınmaktaydı. Bir süre dövizin kurunun ani yükselişi poliçeyi alınır halden  çıkarmış oldu. Bunun üzerine daha önce bir süre beraber çalıştığımız, sektörü iyi bilen Corpus Sigorta Genel Müdürü Sayın Sertem Demir ile  beraber  anlaşma  yaparak poliçelerimizi Corpus Sigorta üzerinde yenilikler yaparak yeni klozlar ilave ederek düzenlemeye  başladık." 

ORION Ekspertiz Genel Müdürü Haşmet Öz ise sempozyum'da yaptığı sunumda şu başlıklara değindi:

 " Hasar Sonrasında Yapılması Gerekenler

İşe Başlarken

 1. Araç Bakımları
 1. Araç Ruhsatı, Periyodik Muayenesi, Servis Bakımları
 2. Teçhizat (Vinç) Periyodik Muayenesi, Servis Bakımları
 1. Ekipman Bakımları
 1. Tüm Ekipmanların (sapan, zincir vs.) Sertifikaları,
 2. Tüm Ekipmanların (sapan, zincir vs.) Faturaları,
 1. Personel
 1. Personel Yeterlilikleri, Sürücü Belgesi, Vinç Operatörü Belgesi,
 2. Personelin SGK‘nın yapılmış olması,
 3. Personelin İSG Eğitim ve Yeterlilik Belgeleri
 1. Sorumluluk Sigortası Poliçesi
 1. Yapmakta Olduğunuz İşe Uygun Sorumluluk Poliçesinin Alınması,
 2. Poliçenin Kapsamının, Teminat Limitinin, Muafiyet Bedelinin Bilinmesi,

Çalışmaya Başlamadan Önce

Bir İşe / Çalışmaya Başlanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

 1. Kullanılacak Olan Araç İşe Uygun mu?
 2. Araç Periyodik Bakımları Tamam mı?
 3. Kullanılacak Ekipmanlar Tamam mı / Yeterli mi?
 4. Personel Yapılacak İş için Ehil mİ?
 5. Kaldırılacak / İndirilecek malzeme Hakkında Bilgi Alındı mı? Ağırlık Merkezi, Sapan Bağlama Yerleri vs.
 6. Operasyonun Yapılacağı Alan Yeterli mİ? Zemin Sağlam mı? Yükseklik Yeterli mi?
 7. Çalışma Alanında Gerekli Güvenlik Önlemleri Alınmış mı?
 8. Kaldırılacak / indirilecek Malzeme Bedeli Mevcut Poliçe Teminatı İçinde mi? Aşıyor İse Ek Teminat Alındı mı?

Hasar Sonrasında Yapılacaklar

 1. Kazanın / Hasarın Ne Olduğuna / Nasıl Olduğuna Bağlı Olarak, Kaza / Hasar Sonrasında Öncelikle Can Ve Mal Güvenliği Sağlanmalıdır,
 2. Vinç, Yük Veya Başkaca Bir Emtianın Kayma, Devrilme İhtimali Var İse Gerekli Tedbirler Alınmalıdır,
 3. Kazazede / Yaralılar Olay Yerinden Uzaklaştırılmalıdır,
 4. Mümkünse Olay Yeri Bozulmadan Bol Bol Fotoğraf Çekilmelidir,
 5. Mevcut Durumdan Taraflara (Yük Sahibine, Alıcısına, Satıcısına, 3. Şahıs Mallarına Zarar Geldi ise İlgililerine) Haber Verilmelidir,
 6. Sorumluluk Sigortacısına, (Acentesine, Acil İletişim Numarasına) Haber Verilmelidir,
 7. Olayın Nerede, Nasıl, Ne Zaman Meydana Geldiğini, Neyin Hasarlandığını İçerir Vinç Operatörünün ve Yük Tarafının (ISG Uzmanı, Güvenlik vs.) da İmzası Bulunan Tutanağın Düzenlenmesi Gerekmektedir,
 8. Kamera Kayıtlarının Alınması Gerekmektedir,
 9. Yük Sahibinden Temin Edilmesi Gereken Belgeler,
 1. Yükün Faturası,
 2. Sevk İrsaliyesi,
 1. Sizler Tarafından Temin Edilmesi Gereken Belgeler,
 1. Ruhsat,
 2. Son Periyodik Bakım Kaydı,
 3. Vinç Operatörü Belgesi,
 4. Vinç Operatörü SGK Bildirgesi,
 5. İş Sözleşmesi,
 1. 3. Şahıs Mallarına Zarar Geldi ise 3. Şahıs Tarafından Temin Edilmesi Gereken Belgeler,
 1. Hasar Gören Emtianın Faturası,
 2. Hasar Gören Emtianın Sahiplik Belgesi, (Ruhsat, Tapu vs.)
 1. Kişiler Yaralandı veya Vefat Etti ise,
 1. Yaralanan Kişinin Kimliği,
 2. Yaralanan Kişinin SGK bildirgesi,
 3. Hastane Raporu,
 4. Ölen Kişinin Kimliği,
 5. Hastane Raporu,
 6. Vefat Raporu,
 1. Tazminat Talepleri İçin,
 1. Servis Onarım Raporları,
 2. Servis Onarım Faturaları,
 3. Tam Zayi Durumunda Muadil / 2. El Örnek Bedelleri,
 4. Hasarlı Emtianın Sovtaj Bedeli Belirlenmesi,
 5. Yaralanmalarda hastane faturaları,
 6. Sakatlanmalarda Hastane Faturaları, SGK Rücu Yazısı,
 7. Ölümlerde, Hastane Faturaları, SGK Rücu Yazısı,

Unutmayın, sigorta bir dostluk sözleşmesidir, ta ki hasar gerçekleşene kadar, dostluk gider, sözleşme kalır… Unutmayın"

Son olarak Pamuk Hukuk Bürosu'ndan ve AKT hukuk danışmanlarından Av. Zafer Pamuk ise kazaların hukuksal boyutunu irdelediği sunumunda şunları söyledi: "

Hukukumuzda İş Kazaları

İş Kazalarının Tanımı

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesi iş kazasının tanımını yapmış ve iş kazası sayılabilmenin şartlarını düzenlemiştir. Madde metni
 • a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 • b)İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
 • c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

İş kazasının tanımı 4857 sayılı İş kanununda tanımlanmamıştır.

 İş yasasının 77’nci maddesi 6331 sayılı yasaya atıf yapmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’nın 3 maddesinin g bendinde “İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tamamlanmıştır.

İş Kazasının Unsurları

1-Sigortalı olma(5510 sayılı SGK Kanunu açısından) –İşveren tarafından iş akdi ile işe başlatılan işçinin sigorta kaydı yapılmasa dahi sigortalı sayılır.

         2-5510-13. madde gereğince bir kazanın olması- madde metni daha önce açıklandı.

         3-Uygun illiyet bağının olması gerekir. Bu illiyet bağı hem görülen iş ile kaza arasında hem de kaza ile zarar arasında olmalıdır.

         Buna göre bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için, kazaya uğrayanın sigortalı olması, olayın 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde belirtilen hallerden birinde meydana gelmesi, sigortalının kaza nedeniyle hemen veya sonrasında zarara uğramış olması, zarar ile kaza arasında illiyet bağı olması gerekmektedir.

İş Kazası Örnekleri:

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

         örneğin;

 •  Avluda koşarken düşmesi sonucu bedence sakatlanması,
 •  Yemekhanede kavga etmesi sonucu yaralanması,
 • Dinlenme yerinde, herhangi bir şahıs tarafından tabanca ile vurulması,
 •  İşyerinde intihar etmesi,
 • İşyeri sınırları içerisinde bulunan havuz gibi yerlerde boğulma sebebiyle ölüm halleri de iş kazası sayılmaktadır.

         Sigortalının hangi nedenle olursa olsun, işyerinde bulunduğu sırada uğradığı her kaza, diğer unsurlar da birlikte ise iş kazası olarak kabul edilecektir.

          Sonuç olarak, bir işçi işyerine veya eklentilerine ayağını bastığı andan, işyerini ayrıldığı ana kadar, çalışır durumda olsun olmasın, işverenin otoritesi altında olsun veya olmasın meydana gelen olay iş kazasıdır.

İş Kazası Sonrasında Ne Yapılması Gerekiyor?

 • İşveren tarafından, kolluk kuvvetlerine derhal ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi zorunludur.
 • Ancak, bu süre iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.
 • Bildirim işveren tarafından yapılmamış ise kazalı işçi tarafından yerine getirilmelidir. Bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, kurumca işverenden tahsil edilir.
 • Ayrıca, iş kazası SGK’ya eksik ya da yanlış bildirilmişse, bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, işverenden ve illiyeti bulunanlardan yasal faizi ile birlikte tahsil edilir."

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol